กศน.ตำบลบ้านหลุม | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป


      ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน


 
    จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Google Classroom โพตส์เมื่อ : 2022-09-04 12:56:49 237 ครั้ง
    นิเทศกลุ่มอาชีพการทำมะขามแก้ว4รส โพตส์เมื่อ : 2022-09-04 12:49:38 234 ครั้ง
    ลง Application ปลูกกัญชง โพตส์เมื่อ : 2022-08-30 12:53:18 236 ครั้ง
    จัดกระบวนการเรียนการสอน โพตส์เมื่อ : 2022-08-30 07:33:20 236 ครั้ง
 


      ข่าวประชาสัมพันธ์      บทความ เรื่องน่ารู้

        สื่อ คลิปวีดีโอ