หัวข้อข่าว : กระบวนการพบกลุ่ม จัดการเรียนการสอน
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-03-10 12:03:38 เข้าชม : 25,246 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่น.ส.วันนิสา ฉ่ำเจริญ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมจัดกระบวนการพบกลุ่ม จัดการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านกล้วย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565


.