หัวข้อข่าว : สอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ มิติความคิด ครั้งที่ 1/2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-08-30 10:35:27 เข้าชม : 25,254 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่นางสาวจิรวรรณ จันทไชย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย พร้อมด้วยคณะครู กศน.จัดการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ มิติความคิด ครั้งที่ 1/2565 ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในระดับประถมศึกษามีผู้เข้าสอบทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีผู้เข้าสอบ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีผู้เข้าสอบ 13 คน ขาดสอบ 1 คน มีผู้เข้าสอบคิดเป็นร้อยละ 92.86 โดยดำเนินการจัดสอบในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ณ สนามสอบห้องเรียน กศน.ตำบลบ้านกล้วย ได้รับการนิเทศจากนายธีรศักดิ์ ลอยลม และคณะ จากสถาบัน กศน.ภาคเหนือ


.