หัวข้อข่าว : ประชุมประจำเดือน
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-08-31 15:06:03 เข้าชม : 25,244 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่นางบำเพ็ญ อิสระไพจิตร์ ครูอาสาสมัคร กศน. ร่วมประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ประจำเดือนครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงาน งวดที่ 2 ประจำปี 2565 และรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑4 เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


.