หัวข้อข่าว : จัดบูธนิทรรศการเนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-08-31 15:07:49 เข้าชม : 25,245 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่นางบำเพ็ญ อิสระไพจิตร์ ครูอาสาสมัคร กศน.ได้รับมอบหมายจาก นางสาวจิรวรรณ จันทไชย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมจัดบูธนิทรรศการ Co-Learning Space (Music Zone) ดนตรีบำบัดกาย จิต สมอง, กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยยางยึด, โภชนาการ และอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุเนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัว วันสตรีสากล สมัชชาสตรีแสะสมัชชาครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด "พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัยกับชีวิตวิถีใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี" และ "การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤติจากภัยธรรมชาติอย่างมีมุมมองมิติเพศภาวะ" โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน๒4ว4 ณ ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


.