หัวข้อข่าว : อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต้านทุจริต
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-08-31 15:17:03 เข้าชม : 25,244 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่นางบำเพ็ญ อิสระไพจิตร์ ครูอาสาสมัคร กศน.ได้รับมอบหมายจาก นางสาวจิรวรรณ จันทไชย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย เข้าร่วมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ โดยมีว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)


.