หัวข้อข่าว : เข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-09-19 15:23:09 เข้าชม : 25,030 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่นางสาวจิรวรรณ จันทไชย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ได้มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ สอนง่าย ครู กศน.ตำบลปากแคว และนางสาวทิพย์วรรณ พันธ์ชัย ครู กศน.ตำบลยางซ้าย เข้ารับรางวัลเข็มเงินเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละอุทิศตน เพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ (International Literacy Day) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนต์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีฯ


.