กศน.ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนนอกระบบ โดย : กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย (ดูข่าวทั้งหมด)