กศน.ตำบลปากพระ | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป


      ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน


 
    ปรับปรุงห้องสมุด โพตส์เมื่อ : 2022-03-14 15:28:47 231 ครั้ง
    นิเทศการสอบ โพตส์เมื่อ : 2022-03-14 14:46:39 234 ครั้ง
    สอบปลายภาค โพตส์เมื่อ : 2022-03-14 14:38:43 233 ครั้ง
    นักศึกษาสอบปลายภาค โพตส์เมื่อ : 2022-03-14 14:36:33 238 ครั้ง
    รับใบประกาศนียบัตร โพตส์เมื่อ : 2022-03-14 13:11:27 234 ครั้ง
 


      ข่าวประชาสัมพันธ์      บทความ เรื่องน่ารู้

        สื่อ คลิปวีดีโอ