สายพันธุ์โอมิครอน แพร่เชื้อง่ายไวกว่าเดลต้า เคยติดเชื้อแล้ว ติดซ้ำได้!

โควิดสายพันธุ์โอมิครอน #Omicron แพร่ระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่น 2-5 เท่า หลบภูมิคุ้มกันเก่ง แม้ว่าจะเคยติดโควิดมาก่อนแล้ว ก็สามารถติดสายพันธุ์นี้ซ้ำได้ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เด็กเล็ก ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน อันตราย! ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

อาการส่วนใหญ่ที่พบในผู้ติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน

  • 54% ไอ
  • 37% เจ็บคอ
  • 29% ไข้
  • 15% ปวดกล้ามเนื้อ
  • 12% มีน้ำมูก
  • 10% ปวดศีรษะ
  • 5% หายใจลำบาก
  • 2% ได้กลิ่นลดลง

(ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564)

 

ป้องกันตนเองอยู่เสมอ อย่าลืม! สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1.5 เมตร จะช่วยป้องกันเราจากโควิดโอมิครอนนี้ได้

ที่มา : https://www.sikarin.com/health/อาการที่พบบ่อยในผู้ติด