หัวข้อข่าว : เยี่ยมบ้านนนักศึกษา
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลธานี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-08-05 16:58:18 เข้าชม : 25,218 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ครู กศน.ตำบลธานี เยี่ยมบ้านนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อช่วยเรื่องในเรื่องการเรียนการสอน ณ บ้านนักศึกษา ในวันที่ 4 วิงหาคม 2565


.