หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางวิชาการ (n-net)
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลธานี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-08-19 13:51:13 เข้าชม : 25,229 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ว่าที่ร้อยตรีพนม วันจันทร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมและคุณครูเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางวิชาการ (n-net) ณ ห้องประชุม To be number one ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ.2565


.