หัวข้อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีพนม วันจันทร์ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลธานี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-08-26 16:03:00 เข้าชม : 25,232 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ครู กศน.ตำบลธานี รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน.ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก


.