กศน.ตำบลธานี ได้จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ เรื่อ "ฝาชีแฟนซี"