นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาภาคีเครือข่าย กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย โดยดร.ศรีโสภา มีเจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ กศน.ตำบลบ้านกล้วย