การอบรมโครงการการพัฒนาสารสนเทศของสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย (อบรมออนไลน์)