กศน.ตำบลยางซ้าย | Smart Site เว็บไซต์สำเร็จรูป


      ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน


 
    วิจัยในชั้นเรียน โพตส์เมื่อ : 2022-12-01 15:41:54 24 ครั้ง
    พัฒนาการเรียนรู้ สุ่ศตวรรษที่ 21 โพตส์เมื่อ : 2022-11-28 13:41:45 12 ครั้ง
    บ้านหนังสือชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 โพตส์เมื่อ : 2022-11-26 21:29:20 14 ครั้ง
    ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โพตส์เมื่อ : 2022-11-16 15:25:09 238 ครั้ง
    White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด โพตส์เมื่อ : 2022-11-16 15:11:34 234 ครั้ง
 


      ข่าวประชาสัมพันธ์      บทความ เรื่องน่ารู้

        สื่อ คลิปวีดีโอ